Můj učitel

29.11.2016 10:13

Je dobré se vzdělávat. Představme si třídu se žáky, jak se učí a studují. Při výuce každý žák dostává nějaké vědomosti, které učitel přednáší. To znamená, že součet všech vědomostí se rovná počtu žáků ve třídě. Každý žák dostává nějaké vědomosti od učitele. Na jednu stranu je hezké nosit domů pěkné známky, ale je třeba vědomosti a dovednosti rozdělit mezi celou třídu a počkat i na slabší žáky. Protože účel světí prostředky je nutné vědomosti rozdělit mezi více žáky. Z čehož vyplívá, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Bylo pěkné, když jsme dostávaly svačiny ve škole. Neboť jak říká přísloví: "čí chleba jíš, toho píseň zpívej". Tak je to i se svačinami ve škole.