Pozemská restaurace

20.02.2014 09:47

Ještě se nestalo, že by z tohoto světa odešel někdo bez placení. Je fakt. Jsou různé cesty k Bohu. Ale vždy to občerstvení musí někdo uhradit. Centrální platba je v Kristu Ježíši. Víme, že jeho osud stál 30 stříbrných. Platba je i ve věřících. Takový Adam měl sice vše zdarma, dokud nejedl ze stromu poznání. Dnes ze stromu poznání jí kdejaký člověk. A nepotřebuje k tomu ďábla. Prostě vezmi a jez. A nápoj? Voda teče i z potůčku. Jé, horský pramen, který teče a má pitnou vodu. Časně ráno, být jak lesní zvěř a pít k chvále Boží. Amen.