Svatozář

25.02.2014 06:33

Dnes ráno jsem si položil otázku v čem spočívá výuka daného předmětu? A nalezl jsem odpověď. Jedná se o potemnělý rozum který přijímá světlo. Tudíž výuka postupuje od světla do tmy, ne naopak. Pokud má někdo tmu, půjde mu učení lépe, než ten kdo potemělý rozum nemá. Je to vlastně princip svatozáře, kdy světlelný zdroj postupuje od zdroje až do tmy. Říkal jsem něco o tmě? Pravda. Největší tma bývá o půlnoci na hřbitově. Ale i tam jsme byly. Děje se to o vánocích, kdy se setkáváme na mši svatou. Neboj se "věř" říká Pán Ježíš. A tak se učím dle principu světla a tmy.