Světlo víry

01.02.2014 06:40

Světlo víry a co je to světlo víry? Světlo víry je skrytý vjem který se zabívá hledání potravy. Dá se říci, že kříž je světlem na cestě a chlebem poutníků. Voda teče v potůčku (třeba). Pokud je něco silně svěcené, může to začít svítit oním světlem víry. Mimochodem světlem víry se zabívá enciklika Papeže Františka. Světlo víry je pozorovací proces, který se chvíly zabívá tím co se zrovna děje. Aktuální děj, to co zrovna sledujeme. Můžou to být živé sny, nebo cokoliv co nás provází. Dále po duchovní stránce, jak vypadá duchovní oko. Je třeba si utvořit evidenci duchů v těle. Nikdy nevíte kdo se kouká ve vašem těle před sebe. Tělo je bydliště duchů, kteří v nás bydlí. Trávení pokrmu je obětní proces. Oči jsou citlivé na poznání. V trávení pokrmu je ten otazník, že jde o strávení slabšího silnějším. A tak se léčí nemoci. Kdy je slabší pohlcen silnějším. Desatero je nejsilnější obrana spolu s modlitbou otčenáše. Jde o to udržet tělo v čistotě. Se sexualitou se chodí ke zpovědi, kdy slovem vyznáváme čeho jsme se dopustily. A potom slavíme eucharistii. Každá věc v kostele má svůj význam.