V jednotě je síla

25.03.2014 06:50

Předpověď počasí? Jak jinak začít než z evangelia? V jednotě je síla. Modlíme-li se k Bohu o příznivé počasí mohly by být modlitby vyslyšeny jen pokud panuje v přírodním společenství jednota. Je pravda že modlitba vlastními slovy je cenná, ale ve větším množství lidí (kde jsou dva nebo tři ve jménu mém) jsou prosby vyslyšeny. Pokud se to shoduje s vůlí Boží. Víme z bible jak Ježíš uklidnil bouři na moři. No, ano v Kristu je duchovní jednota. V přírodě zvláště v lese kdy si les touhou po vodě řekne o déšť. Stejně tak se i z ohně učí mluvit (zvuky) zvířátka a ptáčci. Oheň je Bůh. My to známe jako teplo domova, ale i dobrou cigaretou. Či plamenem svíčky. To vše nás učí chodit a mluvit. Nejlepší pro výuku cizího jazyka je aromalampa, která je mocným symbolem výuky cizího jazyka.