Bohoslužba slova

07.06.2014 12:53

Co je to bohoslužba slova? Je to druh proměňování pokrmu ve slovo, nejlépe slovo Boží které se zakládají na pravdě. Bohoslovec, nebo-li jáhen je služebník slova Božího. Boží slovo čteme převážně z knih. Láska k pravě Ježíše Krista nás vede k Bohu. A Bůh je láska. Před jídlem si máme umýt ruce. To proto že vinu na tomto pokrmu neshledávám. Křesťan má ve své oblibě chléb a víno, které se na oltáři proměňují v tělo a krev člověka.