Dobrý spánek

03.06.2014 06:26

Spánek je tam, kde jak říká přísloví: "tam kde lišky dávají dobrou noc". Spánek ducha je tedy veden stromem poznání. Jak říká Hospodin: "z tohoto stromu netrhejte nebo zemřete". Však každý tuto větu již v bibli četl. Adam s Evou se tedy probudí opět pokrmem ze stromu poznání. A to tak jako bylo na počátku i nyní a na věky věků. Amen. Strom poznání dobrého a zlého je dobrý na to, že ostatní lidé mohou ustat od práce. To znamená klid, kteří andělíčci potřebují ke svému studiu. Vášnivý čtenář knihy může způsobit velké pozdvižení ve společnosti. A nebo opakovaná lež se stává pravdou. Vysvětlení najdeme v růženci.